Biofeedback

Co je vlastně EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback je metoda na rozhraní terapie, tréninku a učení. Je to specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonů intelektu. Využívá operantního podmiňování k vyladění mozkové aktivity. Jedná se vlastně o sebeučení mozku pomocí neuroregulace. Dostane-li osoba okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění svých mozkových vln, může se naučit, jak je uvést do souladu.
Jak se provádí?
Prvním krokem je vstupní pohovor, kdy zjišťujeme, co je třeba na fungování vašeho mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění apod. Následně je proveden zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli odhadnout, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení. Pomocí tří elektrod zachytí EEG snímač mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou uvidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky, soustředění, vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Nepředstavuje žádná rizika, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je trvalý.
Pro koho je EEG Biofeedback vhodný?
Pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Klinické úspěchy jsou referovány již u dětí od 2 let. Zvláště vhodný je u dětí, kterým v předškolním věku byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod.: včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům. U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).
Může mít EEG Biofeedback škodlivé následky, případně vyvolat závislost apod.?
Trénink EEG nemá škodlivé vedlejší účinky, protože jde o tzv. neinvazivní metodu: nic se "nedává do člověka", klient pracuje se svým vlastním signálem. Trénink vždy vedou specialisté, kteří absolvovali odbornou průpravu v metodě. V síti "EEG Biofeedback Centrum" (ochranná známka) je každé středisko vedeno odborníkem, který absolvoval speciální průpravu garantovanou Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví a EEG Biofeedback Institutem (včetně školení v elektroencefalografii a neurofyziologii). Při EEG tréninku klinických případů spolupracuje každé středisko s dalšími odborníky (neurology, psychiatry, psychology, pedagogy), zajišťuje příslušná odborná vyšetření (EEG, psychologické testy apod.) a případně se s ošetřujícím lékařem podílí na vedení léčby.
EEG biofeedback také nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty. Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném. Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se váš mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky.
Jak často probíhají tréninková sezení?

Trénujeme 1x týdně. Počet sezení záleží na problému, se kterým klient přichází. Zpravidla se provádí 10 - 15 tréninků. Cena jednoho sezení je 350 Kč, při koupi 10 sezení 3 150 Kč.

Pracoviště BFB se nachází v budově ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4. K tréninku se lze objednat také u mého kolegy Zdeňka Kulhánka, tel. 608 529 851.

Klinické indikace pro vhodné využití EEG Biofeedbacku:
 •       Porucha pozornosti, hyperaktivní syndrom (ADD/ADHD)
 •        Specifické poruchy učeni (SPU)
 •        Poruchy spánku, zejména: enuresis nocturna, nespavost, somnambulismus, noční děsy, spánková apnoe, strach a úzkost při usínaní
 •       Vývojově vady řeči, koktavost
 •        Posttraumatická stresová porucha
 •        Deprese, úzkostné poruchy a panické ataky
 •         Tréma, napětí
 •        Dětská mozková obrna
 •        Traumata mozku
 •         Rehabilitace po mrtvici
 •        Autismus
 •        Skleróza multiplex
 •        Non-alzheimerovské demence
 •         Syndrom chronické únavy
 •         Imunodeficit