Masáže do škol

Masáže ve školách (Massage in schools programme, zkráceně MISP) je mezinárodní projekt, který skrze masáže rozšiřuje pečující, láskyplný a uzdravující dotek mezi děti do mateřských a základních škol.

Proč je dotek tak důležitý? Dotek jako takový je ve skutečnosti jedním ze zapomenutých jazyků. Je nejzákladnější lidskou potřebou po celý život. Jeho nedostatek vede k citové vyprahlosti, ztrátě sebevědomí, zhoršení sociálních kontaktů a také k horšímu školnímu prospěchu. Dotyk podporuje vůli k životu. Jemné hlazení kůže aktivuje lymfatický systém, který se stará o odstraňování škodlivých látek z těla. Při hlazení a dotýkání se navíc vyplavuje celá řada hormonů, které jsou pro organismus důležité a zvyšují hladinu oxytocinu. Tento hormon může za většinu našich libých pocitů – ať už pramení ze zamilovanosti, uvolnění, masáží nebo z meditací. Doteky snižují tělesné napětí a stres, ulevují od bolesti.

Masáže na školách jsou určeny pro děti ve věkové skupině od 4 do 12 let. Masáž se provádí mezi dětmi, které pracují ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Instruktor MISP (později učitel) vede děti prostřednictvím jednotných masážních prvků (rutiny), které se používají ve všech zemích, kde MISP působí tím, že ukazuje jednotlivé tahy buď na učiteli, nebo ve vzduchu. Tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 - 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění tak, aby si každé dítě masáž zažilo. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, tak, aby se stala součástí jejich každodenního života.

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet:

1. Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže od jiných dospělých).

2. Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne. Před zahájením rutinní masáže se dítě, které předává masáž, musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určit hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

Masáže ve školách přinášejí benefity nejen dětem, ale i učitelům a rodičům.


Benefity pro děti:
 • Příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“
 • Pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí
 • Relaxace, snížení hladiny stresu
 • Povzbuzení a rozvoj představivosti
 • Naplnění potřeby kontaktu
 • Vnímání a respektování druhého a jeho potřeb
 • Vnímání svého těla a určení hranic
 • Respekt vůči sobě i ostatním
 • Redukce agresivity

Benefity pro učitele:

 • Více harmonie ve třídě
 • Snadnější vedení třídy
 • Lepší koncentrace dětí
 • Pozitivní a účinná výuka
 • Nástroj pro zvládání třídy
 • Zlepšení důvěry a vztahů učitel – dítě/žák
 • Klidnější a pozornější děti/žáci
 • Vyšší výkonnost během vyučovacího dne
 • Skupinové aktivity – propojení dětí
 • Získání popularity učitele
 • Pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu
 • Zlepšení komunikace učitel – rodič – dítě/žák

Benefity pro společnost:

 • Mírumilovnější společnost
 • Nižší výskyt drogových a jiných závislostí
 • Méně stresující prostředí
 • Začlenění handicapovaných do společnosti
 • Úcta k sobě a k ostatním
 • Respekt, otevřenost, sblížení pro celou společnost
 • Přinesení nového druhu vědomí do společnosti
 • Prevence chorob
 • Přijetí doteku jako normální a zdravé součásti života

Benefity pro rodiče:

 • Pozitivní činnost, která jim pomůže uklidnit jejich dítě
 • Rodiče přijímají dotek od svých dětí
 • Děti v noci lépe spí
 • Činnost, kterou mohou s dětmi sdílet
 • Zlepšení vztahů mezi sourozenci
 • Nový komunikační nástroj v rodině
 • Změna života – životního stylu
 • Prohloubení důvěry v sebe i k rodičům a sourozencům
 • Propojení celé rodiny
 • Redukce zdravotních problémů
 • Neverbální projev lásky v rodině
 • Změna formy výchovy

Benefity pro celou školu:

 • Praktický nástroj proti šikaně
 • Kontinuita, jak dítě/žák pokračuje rok za rokem
 • Pocit jednoty v celé škole
 • Děti/žáci různého věku a z různých tříd si pomáhají navzájem
 • Stejná aktivita pro široký věkový rozsah dětí/žáků
 • Pocit sounáležitosti se školou
 • Prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči
 • Dobré jméno školy
 • Zajímavější škola pro rodiče

Oficiální studie prováděné v jednotlivých státech, kde program MISP probíhá, potvrdily, že masáž pomáhá k posílení imunitního systému, snížení míry stresu a zvýšení tvorby hormonu relaxace. Jsme si vědomi toho, že děti, které si provádějí masáž navzájem, nejsou žádní terapeuti, ale i tak se tímto jednoduchým způsobem velmi efektivně ovlivňuje tělesný a duševní systém dětí.

V ČR tento program zaštiťuje ASOCIACE MISA ČR misa-cz.com.

Zlata Popelová
instruktorka programu MISA za MISP (Massage in Schools Programme)