Kurz pro předškoláčky

26.08.2014 08:26

Ve druhém pololetí tohoto školního roku budu pro předškoláčky otvírat Kurz grafomotoriky s prvky tchaj - ťi. Kurz bude trvat 15 týdnů a v jeho průběhu se intenzivně zaměřím na rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí. Každá lekce začíná cvičením 8 kusů brokátu a cviky, které uvolňují dětskou ručičku. Následuje "mokrá stopa pohybu"...děti ve stoje kreslí na papír vodou...nejprve prsty, později houbičkou, štětcem a kombinacemi všeho naučeného. V průběhu kurzu plánuji dvě setkání i s maminkami, ukáži Vám marma body na rukou, naučím je ošetřit esenciálními oleji, ukáži další body, jejichž stimulací lze zdokonalit motoriku. Kurz bude probíhat na ZŠ Švermova 4.

Kurzovné bude 450 Kč.

Prosím zájemce, aby se hlásili na mailovou adresu zlatus.pop@gmail.com. Napište jméno a příjmení dítěte a také telefonický kontakt na Vás. Podrobný rozpis kurzu Vám zašlu začátkem ledna.